Microsyst
fresh menu leftfresh menu right
Microsyst photo

Вход потребители

* Регистрираните потребители получават търговска отстъпка при калибриране



Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Калибриране

Лабораторията за калибриране към Микросист извършва калибриране на инструменти за температура, налягане и сигнали, за комерсиална и технологична гледна точка.

 

Лабораторията за калибриране към Микросист се намира в България и е съставена от една производствена сграда: Микросист България, базирана в Пловдив, България и има R&D, продукционен отдел, отдел продажби, и сервизен отдел.

Да извършва калибриране на:

 • Термометри - цифрови, аналогови и течностни (от минус 45 С до 650 С);
 • Резисторни (термосъпротивления) и електрични преобразуватели (термодвойки) за температура ( от минус 45 С до 650 С);
 • Влагометри за относителна влажност на въздуха (от 10% до 90% );
 • Манометри, средства за измерване и задаване на вакуум и налягане (от вакуум до 400 bar);
 • Вторични преобразуватели с вход електричен сигнал (DCU, DCI  и R) за индициране температура, относителна влажност, ph, налягане;
 • Вторични преобразуватели с вход електричен сигнал и с изход унифициран сигнал (DCU, DCI);
 • Калибратори с изход електричен сигнал (DCU, DCI и R) за симулиране на неелектрични величини;
 • Волтметри за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Волтметри за променливо напрежение (до 750 V, при промишлена честота и при честота  до 1 kHz);
 • Калибратори за постоянно напрежение (до 750 V);
 • Калибратори за променливо напрежение(до 750 V, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Амперметри за постоянен ток (до 2 А);
 • Амперметри за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Калибратори за постоянен ток (до 2 А);
 • Калибратори за променлив ток (до 2 А, при промишлена честота и при честота до 1 kHz);
 • Омметри (до 100 MΩ);
 • Мерки за електрично съпротивление (до 100 MΩ);
 

Кратки новини

Лабораторията за калибриране на средства за измерване към Микросист Рег. № 14-ЛК е с повърден акредитация от БСА със Заповед № 81/12.03.2018 г.  (БДС ISO/IEC 17025:2006)

Навигация

Home Калибриране
Банер



Microsyst Calibration Laboratory - Plovdiv, Bulgaria - Tel: +359 32 642 519, Fax: +359 32 640 446 - E-mail: office@microsyst.net.