Microsyst
fresh menu leftfresh menu right
Microsyst photo

Вход потребители

* Регистрираните потребители получават търговска отстъпка при калибриранеBulgarian (Български)English (United Kingdom)
Example of Section Blog layout (FAQ section)
PDF Печат Е-поща

Маслената / газовата индустрия има няколко критични изисквания към процесите с цел предотвратяване на влага, корозия, неефективното използване на горивата и не на последно място, за да отговаря на официалните правила за безопасност. Особено диференциалното налягане е много важен фактор за измерване на газовия поток през тръбопроводи, на налягането в компресорни станции, но също така и отклоненията в температурата на потока имат голямо влияние върху производителността и разходите.

 

Причините, поради които ние се калибрира в рамките на хранително-вкусовата промишленост са:

 • За да се получи възможност за проследяване;
 • За да отговарят на официалните правила;
 • За да се оптимизира качеството;
 • За да пести енергия;
 • За да се постигне оптимална работа на машината;
 • За да се минимизират разходите за преработка;
 • За да се намалят неочакваните ремонти;
 • За да се намали изхвърлянето на суровини;
 • За да се намали замърсяването;
 
PDF Печат Е-поща

Храната и напитките трябва да се произвеждат и съхраняват при определени температури и условия за да се поддържа качеството им. Трябва да се има впредвид че и по време на транспортирането до разпределителните центрове и потребителите, продуктите трябва да се съдържат в някои определени специфични условия.

 

Причините, поради които ние се калибрира в рамките на хранително-вкусовата промишленост са:

 • За да се получи възможност за проследяване;
 • За да отговарят на официалните правила;
 • За да се оптимизира качеството;
 • За да пести енергия;
 • За да се постигне оптимална работа на машината;
 • За да се минимизират разходите за преработка;
 • За да се намалят неочакваните ремонти;
 • За да се намали изхвърлянето на суровини;
 • За да се намали замърсяването;
 
PDF Печат Е-поща

За да се постигне оптимална машинна работа , за да се подобри ефективността на централите и в същото време икономия на енергията е важно да се открият всички отклонения от операцията на дадена централа. Това са например когато се прави измерване на температурата в напр. котли, мотори, вода, генератори или измерване на налягането на маслото в турбинните помпи т.н.

 

Причините, поради които ние се калибрира в рамките на хранително-вкусовата промишленост са:

 • За да се получи възможност за проследяване;
 • За да отговарят на официалните правила;
 • За да се оптимизира качеството;
 • За да пести енергия;
 • За да се постигне оптимална работа на машината;
 • За да се минимизират разходите за преработка;
 • За да се намалят неочакваните ремонти;
 • За да се намали изхвърлянето на суровини;
 • За да се намали замърсяването;
 
PDF Печат Е-поща

Въз основа на исканията за по-добър контрол на качеството, повишаване на ефективността на производството и намаляване на потреблението на енергия в широк спектър от промишлени процеси, температурата и налягането трябва да бъдат точно контролирани. Данните от прилаганите средства за измерване обаче не винаги дават необходимата точност в процеса.

 

Преди измервателната екипировка може с точност да контролира процеса, самото оборудване трябва първо да се измери точно. Това е важно, тъй като данните от температуратурните инструменти и инструментите за налягане пряко влияят върху качеството на продукцията, на ефективността на производствените процеси, както и качеството на продуктите, доставени на клиентите.

Военна индустрия                    Хранителна индустрия             Масленна индустрия

Енергийна индустрия

 


Кратки новини

Лабораторията за калибриране на средства за измерване към Микросист Рег. № 14-ЛК е с повърден акредитация от БСА със Заповед № 81/12.03.2018 г.  (БДС ISO/IEC 17025:2006)

Навигация

Home Section Blog
БанерMicrosyst Calibration Laboratory - Plovdiv, Bulgaria - Tel: +359 32 642 519, Fax: +359 32 640 446 - E-mail: office@microsyst.net.